Analiza i wizualizacja danych w R: tidyverse – kurs online

PB/8322 Prawo, Biznes i IT

Kurs realizowany w formie zdalnej na platformie ZOOM.

R jest aktualnie jednym z najbardziej pożądanych języków programowania, jeśli chodzi o statystykę stosowaną, naukę o danych czy eksplorację danych. Połączenie R z kolekcją bibliotek o nazwie tidyverse daje jedno z najbardziej efektywnych narzędzi, które zostało zaprojektowane do zadań związanych z data science. Wszystkie narzędzia tidyverse mogą być używane jedocześnie i umożliwiają pisanie wydajnego i bardziej zoptymalizowanego kodu R, co pomaga szybciej zakończyć projekty.

Kurs skierowany jest do osób, które znają podstawy programowania w języku R (typy danych i obiektów, podstawowe funkcje).

Kurs składa się z kilku bloków tematycznych, z których każdy wprowadza inną problematykę związaną z danymi, wraz z odpowiednim narzędziem tidyverse do rozwiązania problemu. Ponadto kurs prezentuje praktyczne przykłady omawianych kwestii oraz liczne zadania do samodzielnego wykonania przez Słuchaczy, co pozwala utrwalić wiedzę.

  1. Jak wykorzystać pakiety tidyverse w projektach data science.
  2. Czym są czyste dane i jak oczyścić dane za pomocą R.
  3. Jak edytować dane za pomocą dplyr i tidyr.
  4. Jak importować dane i prawidłowo je przetworzyć.
  5. Biblioteki stringr i forcats dla zmiennych tekstowych i kategorycznych.
  6. Podstawy wizualizacji danych za pomocą ggplot2.
  7. Pakiet purrr do pracy z funkcjami i listami.

Słuchacze powinni mieć komputery z zainstalowanymi R i R Studio (programy darmowe).

325.00 PLN 30 godzin 10.83 PLN / h

Grupa PB/8322/1

13.02.2023 - 03.04.2023 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 13.02.2023 , poniedziałek 17:00 21:00 10 min
2 20.02.2023 , poniedziałek 17:00 19:40 00 min
3 27.02.2023 , poniedziałek 17:00 19:40 00 min
4 06.03.2023 , poniedziałek 17:00 19:40 00 min
5 13.03.2023 , poniedziałek 17:00 19:40 00 min
6 20.03.2023 , poniedziałek 17:00 19:40 00 min
7 27.03.2023 , poniedziałek 17:00 19:40 00 min
8 03.04.2023 , poniedziałek 17:00 19:40 00 min
325.00 PLN 30 godzin 10.83 PLN / h