Kreatywność w procesie projektowym – kurs online

PB/4895 Prawo, Biznes i IT

Kurs realizowany w formie zdalnej na platformie ZOOM.

Kurs jest skierowany przede wszystkim do Słuchaczy, którzy mają opanowane podstawy design thinking, rozumieją założenia tej metodologii i chcą poszerzyć znajomość etapów empatii, ideacji oraz prototypowania. Kurs będzie miał charakter konwersatoryjny i warsztatowy, z naciskiem na pracę w grupach oraz pracę własną Słuchaczy. Celem jest wypracowanie i opanowanie metod zarządzania kreatywnością w procesach typu problem solving.

W punkcie wyjścia za przykład posłużą nam rezultaty procesów diagnostycznych, przeprowadzanych w ramach minionych edycji kursów z design thinking – opracowane wówczas persony i ścieżki doświadczeń. W dalszej części skupimy się na case studies zaproponowanych przez samych Słuchaczy kursu. W ten sposób przećwiczymy m.in. role playing, braindumping, sketch storming, proposition value canvas, akwarium, metodę Walta Disneya, SCAMPER, thinking hats, disruptive facilittation, zero gravity thinking, analizę SWOT i PEST, a także różne warianty myślenia poprzez analogię i różne warianty prototypowania.

Zajęciom warsztatowym będą towarzyszyć elementy teoretyczne, zorientowane na analizę psychologicznych, organizacyjnych i technologicznych czynników warunkujących kreatywność (indywidualną i zespołową) oraz takich, które ją mogą zakłócać. Porozmawiamy tutaj m.in. o zakłóceniach poznawczych (paradoks eksperta, cognitive biases, idea killers) oraz postawach (mindsets), kulturze organizacyjnej (holokracja, agile office) i strategiach rozwoju (co-creation, agile & lean management, customer centricity).

Uwaga!!! Materiały uzupełniające (lektury i prezentacje) są w języku angielskim.

Grupa ze zmniejszonym limitem osób.

797.00 PLN 46 godzin 17.33 PLN / h

Grupa PB/4895/16

18.02.2023 - 26.02.2023 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 18.02.2023 , sobota 09:00 18:00 70 min
2 19.02.2023 , niedziela 09:00 18:00 70 min
3 24.02.2023 , piątek 17:30 21:00 20 min
4 25.02.2023 , sobota 09:00 18:00 70 min
5 26.02.2023 , niedziela 09:00 18:00 70 min
797.00 PLN 46 godzin 17.33 PLN / h