50+1 twarzy Ameryki: osobliwości, ludzie i kultura amerykańskich stanów – kurs online

CS/7501 Człowiek i Społeczeństwo

Kurs realizowany w formie zdalnej na platformie ZOOM.

Podczas kursu przedstawiona zostanie charakterystyka regionalna Stanów Zjednoczonych. W części pierwszej poznamy kontekst historyczny, w tym szczególnie wpływy kolonializmu europejskiego na poszczególne regiony USA, ich zróżnicowanie etniczne, tożsamość, kulturę, i tradycje lokalne, jakie rozwinęły się w poszczególnych stanach.

W dalszej części omówiona zostanie specyfika danych regionów i poszczególnych stanów wynikająca z ich geograficznego położenia, co wpływa na ich atrakcyjność turystyczną, a także na potencjał ekonomiczny. W kolejnej części omówimy właśnie znaczenie gospodarcze stanów amerykańskich i przełożenie tego czynnika na ich siłę w gospodarce i polityce amerykańskiej jako takiej. W części poświęconej polityce przyjrzymy się preferencjom wyborczym Amerykanów w poszczególnych stanach USA i aktywności wyborczej na poziomie federalnym i lokalnym. Omówimy także etniczną tożsamość poszczególnych regionów i stanów, przyglądając się bliżej m.in. też takim czynnikom kulturowym, jak religia, język i tradycje w kształtowaniu tożsamości lokalnej stanów amerykańskich.

325.00 PLN 30 godzin 10.83 PLN / h

Grupa CS/7501/5

07.02.2023 - 23.05.2023 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 07.02.2023 , wtorek 17:30 19:00 00 min
2 14.02.2023 , wtorek 17:30 19:00 00 min
3 21.02.2023 , wtorek 17:30 19:00 00 min
4 28.02.2023 , wtorek 17:30 19:00 00 min
5 07.03.2023 , wtorek 17:30 19:00 00 min
6 14.03.2023 , wtorek 17:30 19:00 00 min
7 21.03.2023 , wtorek 17:30 19:00 00 min
8 28.03.2023 , wtorek 17:30 19:00 00 min
9 04.04.2023 , wtorek 17:30 19:00 00 min
10 11.04.2023 , wtorek 17:30 19:00 00 min
11 18.04.2023 , wtorek 17:30 19:00 00 min
12 25.04.2023 , wtorek 17:30 19:00 00 min
13 09.05.2023 , wtorek 17:30 19:00 00 min
14 16.05.2023 , wtorek 17:30 19:00 00 min
15 23.05.2023 , wtorek 17:30 19:00 00 min
325.00 PLN 30 godzin 10.83 PLN / h