Avec plaisir. Mówimy po francusku i poznajemy kulturę Francji (poziom A1/A2) – kurs online

JS/6675 Języki Świata

Kurs realizowany w formie zdalnej na platformie ZOOM.

Kurs prowadzony w języku francuskim. Zakładany poziom po ukończeniu kursu to A1/A2.

Kurs skierowany do Słuchaczy, którzy już się uczyli języka francuskiego i chcą kontynuować z przyjemnością (avec plaisir) naukę. 

Kurs kładzie nacisk na charakter i specyfikę życia codziennego we Francji i w krajach frankofońskich oraz kulturę Francji. Kurs ma na celu kształcenie kompetencyjne, czyli wyrobienie umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Przygotowany jest w oparciu o materiały autorskie i multimedialne, np. wybrane teksty, reportaże, fragmenty filmów, piosenki francuskie. Kurs proponuje naukę gramatyki w sposób praktyczny i rzetelny w kontekście wybranych zagadnień gramatycznych.

Program obejmuje następujące bloki:

 1. Dziedzictwo kulturowe – jakie zabytki zwiedzić, jakie dzieła sztuki zobaczyć, co przeczytać z literatury. 
 2. Kontakty międzyludzkie – rozmowy o sprawach dotyczących życia codziennego i kultury – jak zadawać pytania.
 3. Odnajdowanie się w przestrzeni – Francja – regiony, miasta, niektóre kraje frankofońskie – gdzie są i dlaczego warto o nich wiedzieć.
 4. Podróżowanie – gdzie pojechać, czym, kiedy, po co i jak zorganizować pobyt.
 5. Upodobania kulinarne Francuzów: gdzie, co i o jakiej porze zjeść.
 6. Stereotypy – jak cudzoziemcy widzą Francuzów, a jacy są naprawdę.

W trakcie zajęć zajmiemy się następującymi zagadnieniami gramatycznymi i zrobimy liczne ćwiczenia utrwalające:

 • wybrane czasowniki i ich odmiana,
 • czas teraźniejszy, przyszły, przeszły,
 • tryb rozkazujący,
 • rodzajnik określony i nieokreślony, rodzajnik cząstkowy,
 • rzeczownik i liczba mnoga,
 • przymiotnik i liczba mnoga,
 • zaimki dopełnienia bliższego, dalszego,
 • zaimki dzierżawcze.
325.00 PLN 30 godzin 10.83 PLN / h

Grupa JS/6675/7

20.04.2023 - 29.06.2023 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 20.04.2023 , czwartek 16:45 19:15 00 min
2 27.04.2023 , czwartek 16:45 19:15 00 min
3 04.05.2023 , czwartek 16:45 19:15 00 min
4 11.05.2023 , czwartek 16:45 19:15 00 min
5 18.05.2023 , czwartek 16:45 19:15 00 min
6 01.06.2023 , czwartek 16:45 19:15 00 min
7 15.06.2023 , czwartek 16:45 19:15 00 min
8 22.06.2023 , czwartek 16:45 19:15 00 min
9 29.06.2023 , czwartek 16:45 19:15 00 min
325.00 PLN 30 godzin 10.83 PLN / h