Podstawy rachunkowości finansowej i zarządczej – kurs online

B/0359 Prawo, Biznes i IT

Kurs realizowany w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Wprowadzenie do rachunkowości finansowej:

 1. System rachunkowości i jego funkcje.
 2. Zasady rachunkowości.
 3. Plan kont.
 4. Ewidencja analityczna i syntetyczna.
 5. Klasyfikacja aktywów i pasywów – pojemność informacyjna bilansu.
 6. Przychody i koszty, pojęcie i klasyfikacja.

Sprawozdawczość finansowa:

 1. Obowiązek tworzenia i badania sprawozdań finansowych.
 2. Bilans jako zbiór podstawowych informacji na temat majątku firmy.
 3. Wyszczególnienie przychodów i kosztów w rachunku zysków i strat.
 4. Tworzenie informacji dodatkowej.
 5. Uzupełnienie sprawozdania finansowego poprzez rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.

Rachunkowość w zadaniach i praktyce.

Rachunkowość zarządcza:

 1. Rola rachunkowości zarządczej.
 2. Rachunek kosztów dla celów sprawozdawczych.
 3. Rachunek kosztów dla zarządzania.
 4. Podejmowanie decyzji krótkoterminowych.
 5. Tradycyjne systemy rachunków kosztów.
 6. Rachunek Activity Based Costing.
 7. Rachunek kosztów Kaizen.
 8. Kontrola kosztów.
 9. Architektura organizacji.
 10. Strategiczna karta wyników.
 11. Ocena menedżerów.
650.00 PLN 60 godzin 10.83 PLN / h

Grupa B/0359/19

20.09.2023 - 30.11.2023 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 20.09.2023 , środa 18:15 20:30 00 min
2 21.09.2023 , czwartek 18:15 20:30 00 min
3 27.09.2023 , środa 18:15 20:30 00 min
4 28.09.2023 , czwartek 18:15 20:30 00 min
5 04.10.2023 , środa 18:15 20:30 00 min
6 05.10.2023 , czwartek 18:15 20:30 00 min
7 11.10.2023 , środa 18:15 20:30 00 min
8 12.10.2023 , czwartek 18:15 20:30 00 min
9 18.10.2023 , środa 18:15 20:30 00 min
10 19.10.2023 , czwartek 18:15 20:30 00 min
11 25.10.2023 , środa 18:15 20:30 00 min
12 26.10.2023 , czwartek 18:15 20:30 00 min
13 08.11.2023 , środa 18:15 20:30 00 min
14 09.11.2023 , czwartek 18:15 20:30 00 min
15 15.11.2023 , środa 18:15 20:30 00 min
16 16.11.2023 , czwartek 18:15 20:30 00 min
17 22.11.2023 , środa 18:15 20:30 00 min
18 23.11.2023 , czwartek 18:15 20:30 00 min
19 29.11.2023 , środa 18:15 20:30 00 min
20 30.11.2023 , czwartek 18:15 20:30 00 min
650.00 PLN 60 godzin 10.83 PLN / h