Mapy w QGIS od podstaw – kurs stacjonarny

PB/8551 Prawo, Biznes i IT

Kurs realizowany w formie stacjonarnej.

Kurs przeznaczony jest w szczególności dla osób, które chcą włączyć pracę z danymi przestrzennymi jako uzupełnienie innych metod w swojej pracy zawodowej (np. chcą nauczyć się wykonania prostych map – wizualizacji danych statystycznych lub danych zebranych w terenie do raportów i prezentacji). Podczas kursu nacisk położony będzie na zdobycie umiejętności praktycznych obsługi programu QGIS, zakres teorii ograniczony zostanie do niezbędnego minimum. Ćwiczenia praktyczne będą uzupełniane wyjaśnieniem wybranych zagadnień teoretycznych. Słuchacze otrzymają dostęp do szczegółowych instrukcji umożliwiających wykonanie zadań we własnym tempie oraz powtórzenie ich w domu. 

Zakres tematów:

  1. Wprowadzenie do QGIS (interface programu, zasady pracy z programem, m.in. warstwy, projekty, wtyczki).
  2. Formaty danych (modele zapisu danych – rastrowe i wektorowe, najpopularniejsze formaty).
  3. Układy współrzędnych (najczęściej stosowane układy, praca z układami współrzędnych w QGIS).
  4. Praca z różnymi typami danych oraz źródła danych wektorowych i rastrowych (m.in dane z GPS, dane statystyczne GUS, dane OSM, usługi WMS/WMTS i WFS, pobieranie i przetwarzanie danych z Geoportalu).
  5. Wyświetlanie i stylizacja warstw rastrowych i wektorowych (m.in. tworzenie własnych sygnatur).
  6. Tworzenie i edycja warstw wektorowych (m.in. narzędzia digitalizacji, praca z tabelą atrybutów).
  7. Analiza danych (m.in. selekcja obiektów, obliczenia przy pomocy kalkulatora, statystyki opisowe, narzędzia geoprocesingu).
  8. Przygotowanie mapy (moduł wydruków).

Zajęcia odbywają się stacjonarnie, w sali komputerowej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, możliwa jest również praca na własnym laptopie (QGIS jest programem opensource, nie ma ograniczeń związanych z jego instalacją i wykorzystaniem do dowolnych celów). 

Grupa ze zmniejszonym limitem osób.

462.00 PLN 20 godzin 23.1 PLN / h

Grupa PB/8551/3

17.06.2024 - 21.06.2024 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 17.06.2024 , poniedziałek 17:00 20:00 00 min
2 18.06.2024 , wtorek 17:00 20:00 00 min
3 19.06.2024 , środa 17:00 20:00 00 min
4 20.06.2024 , czwartek 17:00 20:00 00 min
5 21.06.2024 , piątek 17:00 20:00 00 min
462.00 PLN 20 godzin 23.1 PLN / h