Chacun peut parler, czyli każdy mówić może – konwersacje z języka francuskiego (poziom B2) – kurs online

JS/9568 Języki Świata

Kurs realizowany w formie zdalnej na platformie ZOOM. Używanie kamery i mikrofonu są warunkiem koniecznym uczestnictwa w zajęciach.

Kurs prowadzony wyłącznie w języku francuskim. Zakładany poziom po ukończeniu kursu to B2.

Konwersacje z języka francuskiego na poziomie B2.

Plan kursu oparty o materiały autorskie obejmujące autentyczne dokumenty audio i wideo oraz teksty pisane. Słuchacze zachęcani będą do jego współtworzenia przez proponowanie szczególnie interesujących ich zagadnień.

Głównym celem kursu jest rozwijanie kompetencji językowych z naciskiem na wypowiedź ustną oraz czytanie i słuchanie ze zrozumieniem.

Słuchacze będą proszeni o zaprezentowanie swoich opinii (zarówno indywidualnie na forum, jak i w podgrupach), oraz o przygotowywanie prezentacji na omawiane tematy.

Kolejnym założeniem zajęć jest zaznajomenie Słuchaczy z różnorakimi zagadnieniami dotyczącymi kultury Francji, zjawisk społecznych, politycznych i ekonomicznych.

Przykładowe zagadnienia:

1. La langue et l'identité – jak język określa tożsamość Francuzów i nie tylko. Różne rejestry językowe. Komunikacja niewerbalna, itd...

2. Voyage, voyage – rola podróży w poszerzaniu wiedzy o świecie. Podróżowanie dawniej i dziś.

3. Femme fatale ou géniale? – feminizm – blaski i cienie, jak zmienia się postrzeganie kobiet w życiu i kulturze nie tylko francuskiej.

4. Les règles pour les temps de chaos – jak sobie radzić w dzisiejszym świecie i nie dać się zwariować.

5. En avant la nature – jak przyroda może nam pomóc, co robić by jej pomóc, różnorodność ekosystemów we Francji.

6. C'est à vous – miejsce na tematy zaproponowane przez Słuchaczy.

Grupa ze zmniejszonym limitem osób.

347.00 PLN 20 godzin 17.35 PLN / h

Grupa JS/9568/1

01.07.2024 - 31.07.2024 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 01.07.2024 , poniedziałek 17:00 18:30 00 min
2 03.07.2024 , środa 17:00 18:30 00 min
3 08.07.2024 , poniedziałek 17:00 18:30 00 min
4 10.07.2024 , środa 17:00 18:30 00 min
5 15.07.2024 , poniedziałek 17:00 18:30 00 min
6 17.07.2024 , środa 17:00 18:30 00 min
7 22.07.2024 , poniedziałek 17:00 18:30 00 min
8 24.07.2024 , środa 17:00 18:30 00 min
9 29.07.2024 , poniedziałek 17:00 18:30 00 min
10 31.07.2024 , środa 17:00 18:30 00 min
347.00 PLN 20 godzin 17.35 PLN / h