A2 perfectionnement, czyli szybki wakacyjny rajd językowy (poziom A2) – kurs online

JS/7082 Języki Świata

Kurs prowadzony w formie zdalnej na platformie ZOOM. Włączona kamera i mikrofon są warunkiem koniecznym uczestnictwa w zajęciach.

Kurs prowadzony w języku francuskim (z nielicznymi wtrąceniami w języku polskim). Zakładany poziom po ukończeniu kursu to A2.

Treść kursu oparta jest o materiały autorskie: artykuły z prasy francuskiej, fragmenty filmów i audycji, ćwiczenia leksykalne. Kurs ma na celu rozwijanie wszystkich kompetencji: mówienie oraz czytanie, pisanie i słuchanie ze zrozumieniem. Słuchacze będą proszeni o przygotowywanie własnych wypowiedzi oraz o dyskusję na forum grupy lub w podgrupach na omawiany temat, jak i o pracę nad strukturami leksykalno-gramatycznymi.

Wybrane zagadnienia gramatyczne poruszane na zajęciach:

  1. Rodzajniki i rodzaje. 
  2. Czas teraźniejszy.
  3. Porównanie.
  4. Czasy przyszłe.
  5. Czasy przeszłe.

Wybrane zagadnienia leksykalne poruszane podczas zajęć:

  1. Miasto i wieś.
  2. Ekologia.
  3. Podróże.
  4. Pogoda.
  5. Czas wolny i zainteresowania.

Materiały do kursu pozwolą Słuchaczom udoskonalić zagadnienia poruszone podczas zajęć na poziomie A2.

Grupa ze zmniejszonym limitem osób.

636.00 PLN 44 godzin 14.45 PLN / h

Grupa JS/7082/3

24.06.2024 - 12.07.2024 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 24.06.2024 , poniedziałek 08:00 10:10 00 min
2 25.06.2024 , wtorek 08:00 10:15 00 min
3 26.06.2024 , środa 08:00 10:10 00 min
4 27.06.2024 , czwartek 08:00 10:15 00 min
5 28.06.2024 , piątek 08:00 10:10 00 min
6 01.07.2024 , poniedziałek 08:00 10:10 00 min
7 02.07.2024 , wtorek 08:00 10:15 00 min
8 03.07.2024 , środa 08:00 10:10 00 min
9 04.07.2024 , czwartek 08:00 10:15 00 min
10 05.07.2024 , piątek 08:00 10:10 00 min
11 08.07.2024 , poniedziałek 08:00 10:10 00 min
12 09.07.2024 , wtorek 08:00 10:15 00 min
13 10.07.2024 , środa 08:00 10:10 00 min
14 11.07.2024 , czwartek 08:00 10:15 00 min
15 12.07.2024 , piątek 08:00 10:10 00 min
636.00 PLN 44 godzin 14.45 PLN / h