Prawne i psychologiczne aspekty komunikacji i rozwiązywania sporów w pracy – kurs online

PB/9013 Prawo, Biznes i IT

Kurs realizowany w formie zdalnej na platformie ZOOM.

Prawidłowa, efektywna komunikacja i skuteczne zarządzanie konfliktami są szczególnie ważnymi umiejętnościami, zwłaszcza w miejscu pracy, gdzie niejednokrotnie zdarzają się konflikty i nieporozumienia. Problemy tej natury często stanowią dla wielu z nas kwestię codziennego życia zawodowego. Kurs dedykowany jest każdemu Słuchaczowi, a w szczególności pracownikom, przedstawicielom działów HR, przełożonym i pracodawcom, którzy chcą zapoznać się z podstawami prawnymi i psychologicznymi dialogu w pracy, w tym z przeszkodami w jego budowaniu i sposobami radzenia sobie z nimi.

1. Zajęcia wprowadzające. Podstawy nauki o komunikacji. Poznanie własnego stylu komunikowania się. 
2. Efektywna komunikacja w pracy cz. 1 – model FUKO. Praktyczne ćwiczenia. 
3. Efektywna komunikacja w pracy cz. 2 – model NVC (Non-Violent Communication, Porozumienie bez Przemocy). Praktyczne ćwiczenia. 
4. Prawidłowe słuchanie. Praktyczne ćwiczenia. Test na mój styl słuchania. 
5. Konflikty w organizacji – rodzaje konfliktów, koło konfliktu Moore'a, dynamika konfliktu i charakter konfliktu, fazy konfliktów, specyfika konfliktów pracowniczych, test na własny styl rozwiązywania konfliktów. 
6. Mobbing a konflikt – praktyczne odróżnianie obu zjawisk. 
7. Rozstrzyganie sporów pracowniczych – regulacje prawne służące rozstrzyganiu sporów pracowniczych, komisje pojednawcze, sądowe rozstrzyganie sporów
z zakresu prawa pracy. Case study. 
8. Alternatywne metody rozwiązywanie sporów i konfliktów – mediacja, podstawy mediacji, wprowadzenie do zasad prowadzenia mediacji.

217.00 PLN 20 godzin 10.85 PLN / h

Grupa PB/9013/3

12.06.2024 - 10.07.2024 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 12.06.2024 , środa 17:00 20:15 15 min
2 19.06.2024 , środa 17:00 20:15 15 min
3 26.06.2024 , środa 17:00 20:15 15 min
4 03.07.2024 , środa 17:00 20:15 15 min
5 10.07.2024 , środa 17:00 20:15 15 min
217.00 PLN 20 godzin 10.85 PLN / h