Toksyczna pozytywność – czym jest, jak ją rozpoznać i jak sobie z nią radzić – kurs online

CS/8949 Człowiek i Społeczeństwo

Kurs realizowany w formie zdalnej na platformie ZOOM.

Do grupy nie można dołączyć później, niż od pierwszego spotkania – to tylko pięć jednostek zajęciowych i już na pierwszych zajęciach pojawią się bazowe informacje. 

Zjawisko toksycznej pozytywności jest odpowiedzią na wszechobecną presję bycia szczęśliwym. Moda na pozytywne myślenie wygenerowała szereg komplikacji, np. trudności w adekwatnym reagowaniu na rozmaite problemy. Jednym z przejawów takiej trudności jest dążenie do wyzbycia się uzasadnionych negatywnych reakcji. W trakcie kursu będzie można dowiedzieć się m. in. tego, jaka jest różnica między faktycznie destrukcyjną negatywną odpowiedzią na bodźce, a jej konstruktywną wersją. Kurs jest też okazją do zastanowienia się nad negatywnymi konsekwencjami presji pozytywnego myślenia. Z wielu badań wynika bowiem, że tego typu presja może, paradoksalnie, prowadzić do wzmożonego niepokoju, obniżenia nastroju, a nawet wypalenia emocjonalnego. Ponadto, podjęty zostanie wątek wpływu presji pozytywnego myślenia na przebieg niektórych zaburzeń psychicznych, np. depresyjnych i lękowych. Zasygnalizowany zostanie temat trudności w obrębie tzw. Ja osobowego (w tym samooceny) w kontekście presji pozytywnego myślenia i spełniania społecznych oczekiwań płynących z tego typu komunikatów.  

Kurs podejmuje i porządkuje następujące wątki:

  1. Czym jest i skąd się wzięła toksyczna pozytywność.
  2. Jakie są cechy charakterystyczne toksycznej pozytywności, czyli po czym można ją rozpoznać.  
  3. Jaką funkcję pełni toksyczna pozytywność w kontaktach grupowych, a jaką w kontaktach indywidualnych. 
  4. Co można powiedzieć o toksycznej pozytywności w kontekście różnych mechanizmów psychicznych, np. regulacji afektu, emocji, nastroju.
  5. Jakie szkody może spowodować toskyczna pozytywność w okresie rozwojowym, a jakie w dorosłości. 
  6. Jak toksyczna pozytywność może nasilać kryzys psychiczny i jak można temu zapobiegać.  
  7. Jak toksyczna pozytywność może nasilać nieprawidłowości w układzie nerwowym.
217.00 PLN 20 godzin 10.85 PLN / h

Grupa CS/8949/3

22.07.2024 - 30.07.2024 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 22.07.2024 , poniedziałek 18:00 21:15 15 min
2 23.07.2024 , wtorek 18:00 21:15 15 min
3 26.07.2024 , piątek 18:00 21:15 15 min
4 29.07.2024 , poniedziałek 18:00 21:15 15 min
5 30.07.2024 , wtorek 18:00 21:15 15 min
217.00 PLN 20 godzin 10.85 PLN / h