Jak Cię widzą…, czyli autoprezentacja na scenie i przed kamerą – kurs stacjonarny

K/0129 Człowiek i Społeczeństwo

Kurs realizowany w formie stacjonarnej.

Program kursu obejmuje praktyczne ćwiczenia, prowadzące do świadomego kształtowania własnego wizerunku przed kamerami i na scenie. Poprzez warsztaty Słuchacze poznają siebie i mają okazję zweryfikować własne wyobrażenia o mowie ciała z tym, jak odbierają ich inni.

Program jest podzielony na pięć części, które prowadzą do zmiany postrzegania siebie i poruszania się w społeczeństwie. Dzielą się one następująco:

  1. Autoprezentacja – jak inni nas postrzegają.
  2. „Myśli innych łatwiej poznać po ich zachowaniu niż po poglądach”. Komunikacja werbalna i niewerbalna.
  3. Pokonywanie stresu.
  4. Zasady wystąpień przed kamerami i na scenie.
  5. Budowanie autorytetu – „JA” w przestrzeni publicznej.

Słuchacze poznają techniki prezentacji. Pracują nad warsztatem mowy i ciała, poznają zasady autoprezentacji na scenie i przed kamerami. Świadomość, jakiej nabiera Słuchacz kursu, prowadzi do wzmocnienia własnej samooceny i nabrania pewności siebie, co w efekcie prowadzi do poprawy jego pozycji zawodowej i społecznej.

UWAGA: Na drugie spotkanie prosimy o przyniesienie mat/kocy i wygodnych strojów.

Grupa ze zmniejszonym limitem osób.

550.00 PLN 30 godzin 18.33 PLN / h

Grupa K/0129/20

19.04.2024 - 21.04.2024 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 19.04.2024 , piątek 09:00 17:00 30 min
2 20.04.2024 , sobota 09:00 17:00 30 min
3 21.04.2024 , niedziela 09:00 17:00 30 min

Grupa K/0129/21

07.06.2024 - 09.06.2024 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 07.06.2024 , piątek 09:00 17:00 30 min
2 08.06.2024 , sobota 09:00 17:00 30 min
3 09.06.2024 , niedziela 09:00 17:00 30 min

Grupa K/0129/22

12.07.2024 - 14.07.2024 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 12.07.2024 , piątek 09:00 17:00 30 min
2 13.07.2024 , sobota 09:00 17:00 30 min
3 14.07.2024 , niedziela 09:00 17:00 30 min
550.00 PLN 30 godzin 18.33 PLN / h