dr hab. Daniel Mider

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW (2003, studia ukończone z wyróżnieniem), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2008, summa cum laude), doktor habilitowany na podstawie dzieła Polacy wobec przemocy politycznej (2018). Adiunkt w Zakładzie Socjologii i Psychologii INP UW, kierownik Pracowni Metodologii Badań Politologicznych.

Jego zainteresowania badawcze obejmują socjologię przemocy, informatykę społeczną, infobrokering, metodologię badań społecznych oraz analizę danych ilościowych i jakościowych. Prowadzi zajęcia z przedmiotów jak socjologia, socjologia konfliktu i przemocy, analiza danych ilościowych i jakościowych, metodologia badań politologicznych, technologie informacyjne, infobrokering polityczny.

Egzaminator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, certyfikowany informatyk śledczy. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Autor nagrodzonej przez Rektora UW monografii Partycypacja polityczna w Internecie. Studium politologiczne (2008) oraz współautor (wraz z J. Błuszkowskim) również nagrodzonej Demokracji późnej nowoczesności (2012). Twórca i wykładowca specjalności infobrokering polityczny (studia II stopnia) w WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych publikacji z zakresu socjologii Internetu, socjologii przemocy, metodologii badań oraz partycypacji politycznej. Analityk biegle posługujący się metodami ilościowymi i jakościowymi obróbki informacji. Od 2001 roku związany z Centrum Badań Marketingowych INDICATOR, obecnie wicedyrektor. Jako kierownik zespołów badawczych oraz kierownik Pracowni Badań Telefonicznych i Internetowych przeprowadził ponad tysiąc badań ilościowych i jakościowych.

Założyciel Instytutu Badań nad Człowiekiem i Społeczeństwem im. Elżbiety Mider z d. Korzun (2013).

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

Kryptowaluty – przewodnik dla humanistów i nie tylko. Epickie historie i praktyczne warsztaty – kurs online

Opis kursu

Pozyskiwanie informacji, analiza dezinformacji (fake news) i bezpieczeństwo informacyjne. Kurs Białego Wywiadu (OSINT) dla humanistów – kurs online

Opis kursu

Pozyskiwanie informacji, analiza dezinformacji (fake news) i bezpieczeństwo informacyjne. Kurs Białego Wywiadu (OSINT) dla humanistów – kurs online

Opis kursu

Urban Survival – sztuka przetrwania w mieście – kurs online

Opis kursu