dr Ewa Majewska

Wydział Neofilologii

Doktor nauk humanistycznych, germanistka i niderlandystka, pracownik Instytutu Germanistyki UW, absolwentka filologii germańskiej ze specjalizacją niderlandzką na Uniwersytecie Warszawskim. Pobyt studyjny na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Magdeburgu (Niemcy). Pobyty na stypendiach na Uniwersytecie Technicznym w Brunszwiku (Niemcy), Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia), na Uniwersytecie w Amsterdamie (Holandia) oraz na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie (Niemcy). Główne kierunki działalności: praktyczna nauka języka niemieckiego i niderlandzkiego, języki specjalistyczne, językoznawstwo kontrastywne, onomastyka.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

Niderlandzki w podróży, w pracy i nie tylko (poziom A1) – kurs online

Opis kursu

Niderlandzki z kulturą i nauką w tle (poziom B2) – kurs online

Opis kursu

Z niderlandzkim w świat (poziom A2) – kurs online

Opis kursu