dr Iwo Zmyślony

Uniwersytet Otwarty

Krytyk sztuki i metodolog, autor kilkunastu publikacji naukowych oraz blisko stu esejów, wywiadów i recenzji. Studiował filozofię i historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i Katholieke Universiteit Leuven. Doktoryzował się na podstawie pracy o pozawerbalnych wymiarach poznania i wiedzy (tacit knowledge). Stypendysta programów GFPS, DAAD, MNiSW, NCN i Młoda Polska. Współpracuje z „Dwutygodnikiem”, „Kulturą Liberalną”, TVP Kultura oraz instytucjami sztuki w Polsce i za granicą. Wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW, Viamoda School of Fashion w Waszawie i School of Form w Poznaniu.

https://independent.academia.edu/IwoZmy%C5%9Blony

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

Myślenie projektowe w teorii i praktyce

Opis kursu

Antropologia designu i nowych technologii

Opis kursu

Hermeneutyka fotografii

Opis kursu

Spacery po sztuce

Opis kursu