dr Paulina Stachura

Wydział Nauk Ekonomicznych

Doktorantka Wydziału Nauk Ekonomicznych w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych. Absolwentka Ekonomii Przedsiębiorstwa oraz podyplomowych studiów z wyceny nieruchomości.
Posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Jej zainteresowania związane są z rynkiem nieruchomości, ekonomią miast, a także trwałym rozwojem. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, w tym m. in. w prowadzeniu szkoleń z funkcjonowania rynku kapitałowego, wyceny nieruchomości oraz zastosowań narzędzi Excel, R Studio i Maxima w analizach ekonomicznych.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

Analiza i wizualizacja danych w R: tidyverse – kurs online

Opis kursu

Podstawy programowania w języku R – kurs online

Opis kursu