Krytycyzm i myślenie krytyczne – kurs online

PB/8968 Prawo, Biznes i IT

Kurs realizowany w formie zdalnej na platformie ZOOM.

Intensywne warsztaty online skupione na analizie i systematyzacji (a) kluczowych komponentów krytycyzmu jako postawy (mindset) oraz zbioru kompetencji (skillset), jak również na (b) ćwiczeniu myślenia krytycznego w praktyce współpracy, przywództwa i zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem (c) czynników, które tę praktykę warunkują lub zakłócają. Kurs prowadzony w modelu peer-to-peer learning, zorientowanym na rozwijanie kompetencji poprzez interakcję, popartą lekturami oraz doświadczeniem zawodowym uczestników.

Podczas dwóch weekendowych sesji przeanalizujemy następujące zagadnienia:

 1. Na czym polega krytycyzm? Czym różni się od krytykanctwa?
 2. Czym jest myślenie krytyczne? Charakterystyka rozbieżnych modeli (m.in. R. Paul, L. Elder, M. Nussbaum).
 3. Jaka jest jego geneza? Jakie są związki z naukowym racjonalizmem (m.in. C. S. Peirce, K. Popper, N. Chomsky)?
 4. Czy krytycyzm oznacza zawsze to samo? Alternatywne metody krytyczne (m.in. dekonstrukcja, psychoanaliza, aktywizm).
 5. Co zakładam, kiedy "nic nie zakładam"? Mentalne modele, ukryte założenia, implikatury konwersacyjne oraz implikacje.
 6. Po co nam krytycyzm w świecie VUCA / BANI? Myślenie krytyczne a postprawda, deepfakes, automatyzacja oraz słabe sygnały.
 7. Jak krytycyzm i myślenie krytyczne wpływają na zarządzanie zmianą? Lean, agile i antifragile w kontekście krytycznego myślenia.
 8. Jak problem finding ma się do problem solving? Na czym polega skakanie do rozwiązań? Typologizacja problemów biznesowych.
 9. Czy mój krytycyzm zależy wyłącznie ode mnie? Uwarunkowania motywacyjne i organizacyjne – m.in. human skills, agile & design mindset, DEIB.
 10. Jak wdrażać krytycyzm i myślenie krytyczne do organizacji? Jakich błędów unikać? Charakterystyka procesów transformacji.
 11. Techniki i metody wspierające krytycyzm (m.in. question storming, parafraza, metaplan, 6 kapeluszy, debata oksfordzka).

Grupa ze zmniejszonym limitem osób. 

797.00 PLN 46 godzin 17.33 PLN / h

Grupa PB/8968/3

29.06.2024 - 07.07.2024 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 29.06.2024 , sobota 09:00 18:00 60 min
2 30.06.2024 , niedziela 09:00 06:00 60 min
3 05.07.2024 , piątek 18:00 21:00 30 min
4 06.07.2024 , sobota 09:00 06:00 60 min
5 07.07.2024 , niedziela 09:00 06:00 60 min
797.00 PLN 46 godzin 17.33 PLN / h