Uniwersytet Otwarty UW zorganizował bezpłatne kursy języka polskiego dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy, które rozpoczęły się już w marcu i będą trwać do lipca. Łącznie uruchomiliśmy 4 edycje kursów, w skład których wchodzi 13 grup (stacjonarnych i online), do których przyjęliśmy ponad 300 osób. Utworzyliśmy także grupę, w której podczas zajęć zapewniamy na miejscu opiekę dzieciom uczestniczek i uczestników.

Kursy języka polskiego są organizowane we współpracy z Wydziałem Polonistyki, Wydziałem Pedagogicznym, Wydziałem Historii, Wydziałem Archeologii, Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych, Centrum Badań nad Kulturą Warszawy oraz Samorządem Doktorantów UW.

1 i 2 edycja kursów realizowana jest dzięki pomocy finansowej i uprzejmości Jego Magnificencji prof. dr hab. Alojzego Z. Nowaka, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zespołu Rektorskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Uruchomienie 3 edycji kursów było możliwe dzięki finansowaniu zapewnionemu przez Samorząd Doktorantów UW.