mgr Violeta Tymul

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

mgr Violeta Tymul - doktorantka na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2011/2012 przebywała na stypendium Erasmus w Budapeszcie, a także uczestniczyła w programach wymiany studenckiej na Uniwersytecie Petersburskim w Rosji w 2013 roku, Uniwersytecie Wileńskim i na uniwersytecie w Xiamen w Chinach w 2014 roku w ramach współpracy dwustronnej. Podstawowymi obszarami zainteresowań są polityka zagraniczna Rosji i jej miejsce we współczesnych stosunkach międzynarodowych oraz stosunki polsko-litewskie. Biegle posługuje się językiem rosyjskim, angielskim, litewskim, a także zna język francuski na poziomie średniozaawansowanym.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

10 opowieści o Rosji – kontynuacja – kurs konwersacyjny z języka rosyjskiego (poziom B2)

Opis kursu

Język rosyjski z wielkimi klasykami literatury (poziom B1/B2)

Opis kursu

Kto jest kim we współczesnych stosunkach międzynarodowych – „wielkie mocarstwa” dzisiaj

Opis kursu