mgr Aneta Jachnis

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Z wykształcenia jest dietetykiem klinicznym, z pasji wykładowcą akademickim na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi autorskie zajęcia (stacjonarne oraz e-learningowe) z zakresu żywienia w gastroenterologii, chirurgii przewodu pokarmowego oraz dietoprofilaktyki i dietoterapii w onkologii. Zajęcia dydaktyczne prowadzi ponad 5 lat, w pracy ze studentami stara się wykorzystywać wiedzę praktyczną, którą można odnieść nie tylko do pacjentów, ale także stosować na co dzień. Jest wykładowcą m.in. na studiach podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kursach specjalistycznych dla lekarzy, kursach ustawicznych. W marcu 2019 roku otworzyła przewód doktorski pracy dotyczącej zaburzeń stanu odżywienia i składu ciała chorych z rakiem trzustki. Związana z Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, I Wydziału Lekarskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kursy prowadzone w obecnym semestrze

Co i jak jeść, aby czuć się zdrowym – kurs online

Opis kursu