Panel IV: Jak uczyć dorosłych?

10 maja 2018 r., g. 12:00–13:30, Aula Starej Biblioteki UW

Prowadzenie:

prof. dr hab. Radosław Pawelec (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW)

Prelegenci:

dr Dobromir Dziewulak (Wydział Pedagogiczny UW)

Sławomir Horbaczewski (Słuchacz Uniwersytetu Otwartego UW)

Monika Klonowska (szkoleniowiec, mediator, członek grupy eksperckiej NUW)

dr Anna Marianowska (Wydział Pedagogiczny UW)

dr Magdalena Ślawska (Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ)

 

Chętnych do udziału w panelu prosimy o rejestrację.

Informacje o prowadzących i prelegentach

dr Dobromir Dziewulak

Doktor nauk humanistycznych, starszy wykładowca w Katedrze Dydaktyki i Pedeutologii Wydziału Pedagogicznego UW. Jest ekspertem i wykładowcą w dziedzinie protokołu dyplomatycznego. Szkolenia z tego zakresu prowadzi od wielu lat w Uniwersytecie Otwartym UW, w instytucjach administracji centralnej oraz samorządowej. Twórca innowacyjnych programów kształcenia nauczycieli akademickich oraz programu Dydaktyki Szkoły Wyższej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. Autor 2 książek, 3 monografii, ponad 80 artykułów naukowych, tłumaczeń, recenzji haseł do encyklopedii i trójjęzycznego słownika oraz autor ponad 400 ekspertyz. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany tytułem najlepszego wykładowcy za osiągnięcia w pracy dydaktycznej. Wielokrotny stypendysta rządu francuskiego. Współpracuje z uczelniami we Francji, Szwajcarii i Kanadzie. Jest redaktorem naczelnym czasopisma Biura Analiz Sejmowych „Analizy BAS” poświęconego zagadnieniom społecznym i gospodarczym oraz członkiem redakcji kwartalnika naukowego „Studia BAS”.

Sławomir Horbaczewski

Od 2008 przewodniczący Rady Nadzorczej SprintAir SA, wcześniej m. in. dyrektor Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie SA do 1997, przewodniczący RN Elektrowni Bełchatów do 2002, ukończył m. in. Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Studia Podyplomowe „Polityka Finansowa Wspólnot Europejskich” (Uniwersytet Warszawski), Studia Podyplomowe „Doskonalenie zawodowe w Energetyce” (Politechnika Warszawska ), Studia Doktoranckie w zakresie ekonomii (Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych), aktywny słuchacz Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego.

Monika Klonowska

Psycholog, trener, konsultant. Ekspertka w projekcie Nowoczesny Uniwersytet: Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego. Doradca CSR (Corporate Social Responsibility) Współautorka projektu Antymobbing i Antydyskryminacja. Autorka bloga na temat etyki w biznesie i dobrych praktyk w zarządzaniu. Współpracuje z Collegium Civitas oraz Szkołą Główną Handlową. Od 25 lat realizuje autorskie projekty szkoleniowe z zakresu komunikacji, pracy w zespole, negocjacji, wystąpień publicznych, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem.

dr Anna Marianowska

Wykładowca w Katedrze Edukacji Ustawicznej i Andragogiki Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z kategorią dorosłości, a także problematyką kształcenia i edukacyjnego wspomagania rozwoju ludzi dorosłych. Jest koordynatorem specjalności Edukacja pozaformalna dorosłych - prowadzenie szkoleń, a także autorką programów szkoleniowo-dydaktycznych dotyczących problematyki rozwoju osobistego. Jako konsultant, doradca, trener współpracuje z instytucjami w sektorze publicznym i prywatnym przy realizacji projektów edukacyjnych.

dr Magdalena Ślawska

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego. Językoznawca, medioznawca, adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. W pracy naukowej zajmuje się badaniem prasy, szczególnie gatunkami, pragmatyką tekstów i wizualną stroną dyskursu. Autorka monografii Formy dialogu w gatunkach prasowych (2014) oraz współredaktorka tomów Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. W 2013 roku została laureatką konkursu „Doktorat 2012” Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej za najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o komunikowaniu i mediach. Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.

prof. dr hab. Radosław Pawelec

Kierownik Katedry Języka Mediów na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Językoznawca zajmujący się badaniami z zakresu semantyki historycznej, języka mediów, polszczyzny urzędowej i prawnej. Autor, współautor i redaktor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz m.in. książek: Ciemne Zwierciadło. Semantyka antywartości (2013), Polski z urzędu. O poprawności polskiego języka urzędowego (2013), Humanizm w dziejach języka polskiego. Wartości humanistyczne w polskiej leksyce i refleksji o języku (2011), Najnowsze słownictwo a współczesne media elektroniczne (2008), Jak pisać, wzory pism w języku polskim i angielskim (2005). Uczestnik polskich i międzynarodowych projektów badawczych, wieloletni współpracownik Polskiego Radia oraz wielu instytucji państwowych, popularyzator wiedzy o poprawnej polszczyźnie. Wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW od początku jego istnienia. Współprowadził następujące kursy: Prawo i język, Język i media, Warsztaty dziennikarskie – poprawna polszczyzna w praktyce, Interpunkcja dla dziennikarzy i redaktorów tekstów.