Panel II: Uczenie się przez całe życie a rynek pracy i jego potrzeby

9 maja 2018 r., g. 11:45–13:15, Aula Starej Biblioteki UW

 

Prowadzenie:

Agata Wroczyńska (Biuro ds. Jakości Kształcenia UW)

Prelegenci:

dr Henryka Bochniarz (KPP Lewiatan)

dr hab. Jacek Męcina (Instytut Polityki Społecznej UW)

dr hab. Joanna Tyrowicz (Wydział Zarządzania UW) Piotr Piasecki

(Polska Izba Firm Szkoleniowych)

 

Chętnych do udziału w panelu prosimy o rejestrację.

Informacje o prowadzących i prelegentach

Agata Wroczyńska

Absolwentka studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Biura ds. Jakości Kształcenia UW.  Zaangażowana w tworzenie koncepcji Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na UW. Liderka segmentu seminarium „Organizacja procesu potwierdzania efektów uczenia się w szkole wyższej. Przykłady dobrych praktyk na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego” organizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji dotyczących problematyki jakości kształcenia w szkołach wyższych.  

dr Henryka Bochniarz

Założycielka i prezydent Konfederacji Lewiatan. Wiceprezydent największej organizacji pracodawców w UE BussinessEurope. Należy do think-thanku European Council on Foreign Relations. Minister przemysłu i handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. Współtwórczyni Kongresu Kobiet. Współzałożycielka Fundacji Nike. Od 2000 roku przewodniczy Polsko-Japońskiemu Komitetowi Gospodarczemu. W latach 2006-2014 pełniła funkcję prezesa Boeinga na Europę Środkową i Wschodnią. Zasiada w radach nadzorczych Unicredit, TP SA i FCA Poland SA. w 2003 r. Inicjatorka i organizatorka Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Laureatka wielu nagród i wyróżnień. W 2003 roku otrzymała nagrodę im. Andrzeja Bączkowskiego za szczególny wkład w rozwój dialogu społecznego w Polsce i działania ponad podziałami politycznymi. Obecna w wielu rankingach najbardziej wpływowych kobiet (w 2012 r. w Tygodniku Wprost, w 2014 r. w Tygodniku Newsweek Polska, w 2015 r. Gazety Wyborczej). W 2014 r. odznaczona przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Autorka licznych publikacji z zakresu makro- i mikroekonomii oraz artykułów prasowych dotyczących aktualnych problemów społeczno-gospodarczych.

dr hab. Jacek Męcina

Prawnik i polityk społeczny, wykładowca w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa pracy, układów zbiorowych pracy i rynku pracy. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy w 2005 r., sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej latach 2012-2015. Od 2000 roku związany z Konfederacją Lewiatan jako dyrektor departamentu, następnie doradca Zarządu. Członek Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Zespołu Prawa Pracy, Członek Rady Ochrony Pracy przy sejmie RP. Autor wielu książek, artykułów i opracowań związanych z tematyką rynku pracy. Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze to prawo pracy i stosunki pracy, rynek pracy i polityka zatrudnienia.

dr hab. Joanna Tyrowicz

Absolwentka studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Adiunkt na Wydziale Zarządzania UW. Ekspertka zajmująca się rynkiem pracy. Współzałożycielka i zarządzająca GRAPE – Group for Research in Applied Economics. W latach 2007-2017 pełniła funkcję doradcy ekonomicznego w Instytucie Ekonomicznym NBP. Zainteresowania badawcze obejmują ekonomię pracy, ekonometrię i makroekonomię stosowaną. Wyróżniona nagrodą im. E. Lipińskiego dla najlepszej książki ekonomicznej roku 2012.

Piotr Piasecki

Współtwórca i prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, członek Rady Interesariuszy ZSK, Rady ds. Kompetencji w PARP oraz Radca Krajowej Izby Gospodarczej. Ekspert zarządzania i przywództwa, konsultant, trener i coach kadr menedżerskich. Zrealizował szereg inicjatyw badawczych i popularyzatorskich związanych z popularyzowaniem idei „lifelong learning”. Opracował autorską koncepcję „Kapitalnej firmy”, modelu kompetencji liderów zmiany oraz koncepcję „Przywództwa 7 planet”, które zostały opublikowane w książce „Sensotwórczość”.