Zapraszamy do rejestracji na konferencję jubileuszową Uniwersytetu Otwartego UW pt. "Uniwersytet Otwarty dla wszystkich – 10 lat edukacji dorosłych w nowym wymiarze", która odbędzie się w dniach 9–10 maja 2018 r. w Starej Bibliotece UW na terenie kampusu głównego Uniwesytetu Warszawskiego (Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa). 

[FORMULARZ REJESTRACYJNY]

Istnieje także możliwość rejestracji drogą mailową: promocja@uo.uw.edu.pl