Konferencja jubileuszowa Uniwersytetu Otwartego UW
pod patronatem Jego Magnificencji Rektora UW prof. Marcina Pałysa

Uniwersytet Otwarty dla wszystkich
– 10 lat edukacji dorosłych w nowym wymiarze

9–10 maja 2018 r.
Aula Starej Biblioteki UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Dziękujemy wszystkim za udział w konferencji. Wkrótce opublikowana zostanie galeria zdjęć. Konferencja była rejestrowana – nagrania zostaną udostępnione na naszym kanale na portalu YouTube: Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego.

Haromonogram konferencji:


9 maja 2018 r. 

08:30–09:15 Rejestracja

09:15 Otwarcie konferencji 

10:00–11:30 Panel I
Dlaczego uczą się dorośli? Uczenie się dorosłych a kompetencje przyszłości

Prowadzenie: prof. dr hab. Ewa Czerniawska (Wydział Psychologii UW)

Stanisław Drzażdżewski (Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN)
Anna Dyjak (platforma EPALE Polska)
Alina Respondek (Zespół Edukacja Dorosłych Erasmus+ FRSE)
dr Maja Rynko (Instytut Statystyki i Demografii SGH)
dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK (Prezes Zarządu Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego)

11:30–11:45 Przerwa kawowa

11:45–13:15 Panel II
Uczenie się przez całe życie a rynek pracy i jego potrzeby

Prowadzenie: Agata Wroczyńska (Biuro ds. Jakości Kształcenia UW)

dr Henryka Bochniarz (KPP Lewiatan)
dr hab. Jacek Męcina (Instytut Polityki Społecznej UW)
Piotr Piasecki (Polska Izba Firm Szkoleniowych)
dr hab. Joanna Tyrowicz (Wydział Zarządzania UW)

13:15–14:30 Przerwa lunchowa

14:30–16:00 Panel III
Uczący się dorośli, czyli wyzwanie dla uczelni wyższej

Prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Wysmołek (Wydział Fizyki UW)

prof. dr hab. Wiesław Banyś (Rektor UŚ w latach 2008–2016)
dr Katarzyna Lubryczyńska-Cichcoka (Uniwersytet Otwarty UW)
dr hab. Witold Mazurczak, prof. UAM (Uniwersytet Otwarty UAM)
Anna Tarnowska-Waszak (Uniwersytet Otwarty KUL)
prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski (Prorektor UW w latach 2008–2016)

18:00–20:00 Debata UOUW
Uczę się, bo lubię, czyli edukacja jako styl życia współczesnego człowieka

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow (Rektor UW w latach 2005–2012)
prof. dr hab. Zbigniew Marciniak (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
Paweł Potoroczyn (Uniwersytet SWPS)
prof. dr hab. Anna Seniuk (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza)
dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW (Instytut Socjologii UKSW)


10 maja 2018 r.

10:00–11:30 Wystąpienie Dyrektor UOUW, dr Katarzyny Lubryczyńskiej-Cichockiej
Uniwersytet Otwarty UW jako przestrzeń uczenia się dorosłych – doświadczenia Uniwersytetu Warszawskiego

11:30–11:45 Przerwa kawowa

11:45–13:15 Panel IV
Jak uczyć dorosłych?

Prowadzenie: prof. dr hab. Radosław Pawelec (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

dr Dobromir Dziewulak (Wydział Pedagogiczny UW)
Sławomir Horbaczewski (Słuchacz Uniwersytetu Otwartego UW)
Monika Klonowska (szkoleniowiec, mediator, członek grupy eksperckiej NUW)
dr Anna Marianowska (Wydział Pedagogiczny UW)
dr Magdalena Ślawska (Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ)

13:15–14:00 Uroczyste podpisanie listu intencyjnego uniwersytetów otwartych i zakończenie konferencji

14:00–15:00 Lunch