Panel III: Uczący się dorośli, czyli wyzwanie dla uczelni wyższej

9 maja 2018 r., g. 14:30–16:00, Aula Starej Biblioteki UW

 

Prowadzenie:

prof. dr hab. Andrzej Wysmołek (Wydział Fizyki UW)

Prelegenci:

prof. dr hab. Wiesław Banyś (Rektor UŚ w latach 2005–2016)

dr Katarzyna Lubryczyńska-Cichocka (Uniwersytet Otwarty UW)

dr hab. Witold Mazurczak, prof. UAM (Uniwersytet Otwarty UAM)

Anna Tarnowska-Waszak (Uniwersytet Otwarty KUL)

prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski (Prorektor UW w latach 2008–2016)

 

Chętnych do udziału w panelu prosimy o rejestrację.

Informacje o prowadzących i prelegentach

prof. dr hab. Andrzej Wysmołek

Absolwent fizyki na Wydziale Fizyki UW. Pracuje w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki UW. Członek Senatu UW w kadencjach 2002-2005, 2005-2008. Był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Fundacji Alexandra von Humboldt’a. W 2010 r. został laureatem Nagrody zespołowej Rektora UW za zainicjowanie w Polsce oraz rozwijanie optycznych i strukturalnych badań grafenu. W latach 2008-2016 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Fizyki UW.  Jego zainteresowania naukowe związane są z badaniami właściwości optycznych półprzewodników oraz nanostruktur półprzewodnikowych. Popularyzuje fizykę, szczególnie angażując się w organizację wykładów z pokazami, które wykonuje wspólnie z uczestnikami zajęć. W  2014 r. otrzymał Nagrodę m. st. Warszawy „za popularyzowanie fizyki poprzez organizowanie wykładów i pokazów dla warszawskich gimnazjalistów i licealistów oraz współpracę z Biurem Edukacji m.st. Warszawy przy rozwijaniu unikatowej w skali kraju Letniej Szkoły Fizyki”. W Uniwersytecie Otwartym UW m.in. prowadził wykłady w ramach cyklu „Ucz się od najlepszych” oraz konsultuje kursy z zakresu nauk ścisłych.

prof. dr hab. Wiesław Banyś

Absolwent filologii romańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1999-2002 zastępca dyrektora, a w latach 2002-2005 dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Prorektor UŚ w latach 2002-2005 oraz 2005-2008. Rektor Uniwersytetu Śląskiego w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016. W latach 2012-2016 Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA). Członek wielu towarzystw i organizacji m.in.: Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, a także od 2015 r. członek zarządu European University Association (EUA), Prezes Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”. Redaktor naukowy czasopisma językoznawczego „Neophilologica”. Odbył 13 staży naukowych na uniwersytetach francuskich (w tym 6 na Uniwersytecie Paris - Sorbonne), w 2004 był profesorem wizytującym na Université Paris XIII. Zainteresowania naukowe obejmują językoznawstwo ogólne i językoznawstwo romańskie. Otrzymał liczne odznaczenia krajowe i międzynarodowe, m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2011), Order Legii Honorowej (2014), tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2014). 

dr Katarzyna Lubryczyńska-Cichocka

Pedagog, andragog, absolwentka Wydziału Pedagogicznego UW, na którym ukończyła dwa kierunki studiów i dwie specjalizacje. W latach 2006-2008 Senator Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 2008 - 2011 członek Senackiej Komisji ds. Polityki Kadrowej na UW. Była także przewodniczącą Samorządu Doktorantów Wydziału Pedagogicznego UW. W latach 2006-2007 pracowała w Uniwersyteckim Ośrodku Transferu Technologii UW. W 2008 r. stworzyła Uniwersytet Otwarty UW, a od 2009 r. jest jego dyrektorem. W latach 2009-2014 koordynowała Program doskonalenia nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego realizowany w ramach projektu Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej UW. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół edukacji ustawicznej osób dorosłych, a także nowych technik nauczania dorosłych. Jest autorką publikacji z tego zakresu.

dr hab. Witold Mazurczak

Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Historyk i politolog. Kierownik Zakładu Najnowszej Historii Politycznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Zainteresowania naukowe: kolonializm i dekolonizacja, Polska w stosunkach międzynarodowych  XX wieku, geografia polityczna. W latach  1993-2002 członek Rady Naukowej Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM w latach 2002-2008, członek Senatu UAM w latach 2012-2016 i od 2008 roku członek kolejnych zespołów ds. opracowania strategii UAM. Pełnomocnik Rektora UAM ds. Uniwersytetu Otwartego – od 27 listopada 2015 roku.

Anna Tarnowska-Waszak

Absolwentka filologii angielskiej, specjalista ds. public relations, dyrektor Uniwersytetu Otwartego KUL. Przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora ds. programu w Szkole Języka i Kultury Polskiej KUL. Autorka licznych programów przybliżających Polskę obcokrajowcom. Zdobywczyni 2 miejsca w plebiscycie "Lublinianka Roku 2012 organizowanego przez Kurier Lubelski oraz laureatka konkursu „Kobieta na medal" w plebiscycie Gazety Wyborczej (2015).

prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW. W latach 1999–2001 pełnił funkcję prodziekana, natomiast w latach 2001–2008  dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW. Prorektor UW ds. nauczania i polityki kadrowej w latach 2008–2012, w latach 2012–2016 prorektor UW ds. zasobów ludzkich i kształcenia ustawicznego. Przewodniczy Radzie Naukowej Instytutu Prawa Karnego UW. Zasiada w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i przewodniczy jego Radzie Naukowej. Był członkiem gremiów doradczych komendanta głównego Policji i Szefa CBA, a także przewodniczącym Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół taktyki kryminalistycznej, kryminalistycznych badań dokumentów i pisma ręcznego, problematyki biegłych i wydawania przez nich opinii oraz prawa amerykańskiego. W Uniwersytecie Otwartym UW konsultuje kursy dotyczące zagadnień prawnych, prowadzi wykłady w ramach kursów z cyklu „Ucz się od najlepszych”, a także współprowadzi wydarzenia otwarte UOUW, np. debaty, wykłady otwarte.