Uczę się, bo lubię, czyli edukacja
jako styl życia współczesnego człowieka

 

9 maja, 18:00, Aula Starej Biblioteki UW

 

9 maja 2018 r., o godz. 18:00, w ramach konferencji jubileuszowej z okazji 10-lecia działalności Uniwersytetu Otwartego UW, odbyła się debata pt. "Uczę się, bo lubię, czyli edukacja jako styl życia współczesnego człowieka". Nagranie debaty zostanie wkrótce udostępnione na kanale Uniwersytetu Otwartego UW na kanale YouTube.

Prelegenci debaty:

prof. dr hab. Ewa Czerniawska (Wydział Psychologii UW)
prof. dr hab. Zbigniew Marciniak (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
Paweł Potoroczyn (Uniwersytet SWPS)
prof. dr hab. Anna Seniuk (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza)
dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW (Instytut Socjologii UKSW)

Prelegenci debaty

prof. dr hab. Ewa Czerniawska

Absolwentka Wydziału Psychologii UW. Członkini European Association for Research on Learning and Instruction. W 1987 r. otrzymała Nagrodę Zespołową III stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z tytułu osiągnięć dydaktyczno-naukowych; nagrody Rektora Uniwersytetu Warszawskiego otrzymały następujące książki, których była autorką lub współautorką: "Dynamika zachowań strategicznych w uczeniu się z tekstów podręcznikowych", "Psychologia węchu i pamięci węchowej", "Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze" i "Muzyka i my. O różnych przejawach wpływu muzyki na człowieka". Specjalizuje się w badaniach nad pamięcią i metodami uczenia się. Członkini Kimitetu Psychologii PAN w kadencjach 2011-2014 i 2015-2018. W Uniwersytecie Otwartym UW prowadziła wykłady w ramach cyklu "Ucz się od najlepszych", a także konsultuje kursy z zakresu psychologii.

Paweł Potoroczyn

Dyplomata, autor, producent filmowy i muzyczny. W latach 2008-2016 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza w Polsce. Absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Służbę publiczną rozpoczął w 1992 roku jako Prezes Zarządu Polskiej Agencji Informacyjnej S.A., służbę dyplomatyczną zaś jako konsul ds. kultury w Konsulacie Generalnym RP w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. W 2000 roku założył i objął stanowisko Dyrektora Instytutu Kultury Polskiej w Nowym Jorku a następnie w 2005 r. został Dyrektorem Instytutu Polskiego w Londynie. Założyciel Lincoln Center Global Exchange w Nowym Jorku. Autor i egzekutor kampanii oskarowej Andrzeja Wajdy. Autor nominowanej do nagrody NIKE powieści “Ludzka rzecz”. Publikował m.in. w Playboyu, Tygodniku Powszechnym, Rzeczpospolitej, Briefie, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Od 2017 roku Dyrektor Generalny Uniwersytetu SWPS, pierwszego prywatnego uniwersytetu przymiotnikowego w Polsce.

dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW

Profesor nadzwyczajny w jednostce Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dyrektor Instytutu Socjologii, Kierownik Studiów Doktoranckich na kierunku socjologia oraz Kierownik Katedry Myśli Społecznej w jednostce Wydział Nauk Historycznych i Społecznych. Zainteresowania naukowe oscylują wokół socjologii cywilizacji, teorii podmiotowości, socjologii ekonomii i teorii kultury masowej, socjologii młodzieży i podmiotowości. 

prof. dr hab. Zbigniew Marciniak

Absolwent matematyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczący Rady Głównej Nauki Szkolnictwa Wyższego. Członek Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komitetu Matematyki PAN. W latach 2005-2007 przewodniczył Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W latach 2007-2009 podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W latach 2010-2012 podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przewodniczący międzynarodowego zespołu ekspertów matematycznych badania OECD PISA. Ekspert Banku Światowego ds. systemów edukacji. Publikował artykuły w czasopismach branżowych „Proceedings of the American Mathematical Society”, „Journal of Pure and Applied Algebra”, "Journal of Number Thoery". Zainteresowania naukowe obejmują teorie grup i pierścieni, topologię algebraiczną i popularyzację matematyki.

prof. dr hab. Anna Seniuk

aktorka scen polskich, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. W latach 1964 - 70 występowała na deskach Teatru Starego im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, następnie w teatrach warszawskich : Ateneum, Teatrze Powszechnym, Polskim. Obecnie jest związana z Teatrem Narodowym w Warszawie. Grała w filmach m.in."Lalka", "Europa,Europa", " Konopielka", "Panny z Wilka", w serialach telewizyjnych, np. "Czarne chmury", "Czterdziestolatek". Jest laureatką licznych nagród aktorskich. W 2007 r. Otrzymała Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie teatru. Odznaczona Krzyżem Komandorskim (2011), Orderu Odrodzenia Polski, a także Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze – Gloria Artis". Artystka jest profesorem Akademii Teatralnej w Warszawie.